ČLÁNKY

 

Koncentrace je bezesporu jedním z nejdůležitějších faktorů optimálního výkonu ve sportu. Právě její narušení, nebo špatné zaměření vede často k selhaní. Sportovec pak nepodá výkon, na který má natrénováno. Nastavení koncentrace je zcela individuální pro každého jedince. Mezi důležité faktory samozřejmě patří sportovní disciplína. Jinak zaměřenou...

Skutečnost je taková, že máme přirozenou tendenci vidět své plány velmi růžově. Co hůř, jsme absolutně nepoučitelní! V tomto ohledu jsme schopni vidět plány v ideální podobně i přes negativní zkušenost z minulosti. Tento jev se označuje jako "planning fallacy" a lze jej pozorovat při jakémkoliv plánování a projektování. Každý by jistě mohl jmenovat...

Mnoho lidí se mě ptá, jak snížit hmotnost, kolik by měli vážit či kolik kilo týdně by měli shodit. Jsou i tací, kteří mají dokonce naprosto přesnou představu o tom, kolik by měli a chtějí vážit. Domácí váha začíná být povinnou výbavou bytu většiny z nás a dokáže sehrát velmi zásadní roli v ranním harmonogramu. Za mě je váha nepřítel číslo 1....

Nebuď negativní! Tak tuhle větu čas od času slyší každý z nás, ale je vůbec možné se úplně zbavit negativních myšlenek? Pravděpodobně ne, a sport není výjimkou. Limitem kvalitního tréninku nebo soutěže však mohou být také nepatřičné pozitivní nebo neutrální myšlenky, které sice ve své podstatě nenesou žádnou negativní informaci nebo emoci,...

Prostřednictvím svého vnitřního hlasu k sobě v životě často promlouváme. Naše myšlenky dostávají konkrétní podobu ve slovech a významech, které jim přiřazujeme. Vnitřním hlasem ovlivňujeme náš život i naše sportovní úspěchy či neúspěchy. Téma práce s vnitřním hlasem je velmi obšírné a přístupů je nesčetně. V tomhle kratičkém článku si přiblížíme...

Když jsem se začal před lety zabývat sexuálním chováním sportovců a jeho spojitostí s výkonem, všiml jsem si, že téměř každý, kdo se pohybuje v oblasti sportu na to má poměrně pevně ukotvený názor. Hned první data, které jsem posbíral, poukazovaly na fakt, že sportovci na vyšší úrovni často mění svou aktivitu za cílem navýšení výkon. Většinou se...

Výživa má v lidském životě výsadní postavení. Tento fakt si uvědomuje většina z nás, ať sportujeme více či méně. Problémem se v dnešní době jeví nejen kvantitativní, ale samozřejmě i kvalitativní stránka výživy. Dle WHO je aktuálně 1,9 miliardy světové populace v nadváze (BMI>25) z nichž více než 650 milionů je obézních (BMI>30) a 41 milionů...

V každém cvičení vždy vnímáme podněty a zpětnou vazbu z okolí. Dá se proto předpokládat, že nějaký vliv bude mít povzbuzování na každého. Tím však není zaručeno, že půjde o vliv pozitivní. Povzbuzování bude vždy lépe fungovat na lidi s nižší motivací, nasazením nebo svědomitostí. Proto bude zpravidla lépe fungovat u nesportovců nebo začátečníků,...

Silový trénink byl pro děti po dlouhá léta považován za zbytečný či dokonce nebezpečný. Věřilo se, že nepřináší žádné benefity vlivem nízkých hladin testosteronu v dětském organizmu nebo že způsobuje mnoho zranění na jejich ještě nezralém těle. V 70. a 80. letech minulého století se začínají objevovat první doporučení, že silový trénink není pro...

Pohybová inaktivita (nedostatek pohybové aktivity) se pomalu stává jedním z nejdiskutovanějších problémů moderní civilizace. V lékařských a vědeckých kruzích se na toto téma vedou časté debaty a publikuje mnoho článků. V případě běžné populace však nejspíš málokdo skutečné ví, o jak závažný problém se jedná a co může pohybová inaktivita v důsledku...