Kolik pohybu člověk potřebuje ke zdraví?

24.02.2018

Pohybová inaktivita (nedostatek pohybové aktivity) se pomalu stává jedním z nejdiskutovanějších problémů moderní civilizace. V lékařských a vědeckých kruzích se na toto téma vedou časté debaty a publikuje mnoho článků. V případě běžné populace však nejspíš málokdo skutečné ví, o jak závažný problém se jedná a co může pohybová inaktivita v důsledku způsobit. Pojďme si tedy v krátkosti shrnout některé dostupné poznatky.

Známým faktem je, že pohybová aktivita, která bohužel často bývá spojována pouze se sportem, má blahodárný vliv na každého jedince. Může snížit riziko vzniku ischemické srdeční choroby, rakoviny, diabetu a obezity [1]. Mnoho studií taky ukazuje, že má velmi pozitivní vliv na duševní rovnováhu a významnou roli hraje také ve kvalitě staří, kdy nám pohybově aktivní život zvyšuje soběstačnost do pozdního věku. Ve zkratce pohybová aktivita nám dělá život kvalitnější a všichni to přinejmenším tušíme. Co už bohužel ví podstatně méně lidí je, že nedostatek pohybové aktivy nás nenechává ve v jakémsi "stávajícím stavu", ale postupně jej začne zhoršovat. Podle WHO (světové zdravotnické organizace) je nedostatek pohybové aktivity jedním z hlavních rizikových faktorů obesity, nadváhy, chronicky zvýšeného tlaku, kardiovaskulárních chorob, různých forem rakoviny stresu depresí a nepřenosných nemocí. Evropa patří ve světě k nejproblematičtějším regionům. Ročně zde zemře milion lidí na příčiny spojované s pohybovou inaktivitou a 8.3 milionů lidí začne mít trvalé zdravotní potíže ze stejného důvodu. WHO dále uvádí, že výdaje spojené s 10 milionovou populací, ve které je 50 % lidí nedostatečně pohybově aktivních, jsou 910 milionů Eur ročně [2].

Všeobecně vidím jako problém nedostatečné chápání rozdílu mezi pojmem fyzická aktivita a sport, který reprezentuje pouze jednu kategorii fyzické aktivity. Zjednodušeně klíčem ke zdraví a spokojenosti je aktivní život, a ne pouze sportovní trénink (ačkoliv ten tam jistě spadá taky). Podíváme-li se na vývoj lidského života, tak vidíme, že došlo k převrácení životního režimu. Není to tak dávno, co byli lidé 8-10 hodin denně pohybově aktivní, aby se poté večer po práci odměnili tím, že si na hodinu nebo dvě sedli. Dnes sedíme 8 hodin práci, do které se dovezeme autem, abychom se odměnili dvakrát týdně hodinou v posilovně. Je zjevné, že něco se změnilo. Samotné doporučení WHO na minimální dávky pohybu pro zdraví jsou pro mnohé velmi vzdálené. Dospělý jedinec mezi 18-64 lety by měl týdně splňovat 150 min mírné aerobní aktivity nebo 75 min energicky náročnější v kombinaci s posilovacím cvičením hlavních svalových skupin alespoň dvakrát do týdne. Přesto však možná vy sami, vaši klienti nebo lidé z okolí tyhle doporučení ani zdaleka nenaplňujete. Dnešní doba je uspěchaná a může být náročné najít si čas na čtyři tréninky týdně - dva aerobní a dva posilovací. Na každém rohu slýcháme tucty výmluv, proč to není možné a mnohé z nich upřímně chápu. Cestou může být, začít vidět pohybovou aktivity jako veškerou pohybovou činnost a jednoduše přidat pohybu během dne. Není nutně dané, že si musím vyhradit čtyřikrát do týdne dvě hodiny, abych odjel do posilovny na trénink a rozhodně není nutné, aby pohybová aktivita byla prováděna kontinuálně po nějakou konkrétní dobu tréninku (samozřejmě je dobré i takovou delší aktivitu zařadit). Pokuste se tedy do svého života nebo života svých svěřenců dostat více pohybu během dne. Zkuste se jednou nesvést výtahem, dojít do obchodu bez auta, místo sednutí na kávu se projít a popovídat si u toho nebo si vyplnit čas během čistění zubu lehkou fyzickou aktivitou, jít vyvenčit psa dal než před vchod a možná to pro Vás bude přijatelnější než se dřít v posilovně, kde se necítíte.

WHO věnuje pohybové inaktivitě rozsáhlou pozornost a na jejich stránkách jsou zajímavé data, statistiky a doporučení. Lidé pohybující se ve sportu nebo pracující s klienty ve sportovních oborech by si určitě měli najit chvilku a alespoň zběžně si tyto materiály prostudovat. Zpravidla cesta ke zdraví Vašeho klienta nezávisí pouze na tréninku, který s ním provádíte, ale na celkových životních návycích.

Mgr. Petr Vajda

Reference

National Institute for Health and Care excellence (2008). Physical activity and the environment.
World Health Organization (30. january 2017). Physical activity. Načteno z Organization, Worl Health: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity