Koncentrace ve sportu 1. díl

08.01.2020

Koncentrace je bezesporu jedním z nejdůležitějších faktorů optimálního výkonu ve sportu. Právě její narušení, nebo špatné zaměření vede často k selhaní. Sportovec pak nepodá výkon, na který má natrénováno. Nastavení koncentrace je zcela individuální pro každého jedince. Mezi důležité faktory samozřejmě patří sportovní disciplína. Jinak zaměřenou koncentraci potřebuje vzpěrač, vytrvalec, zápasník nebo hráč sportovní hry, který musí mít přehled o herním dění na celém poli. Individuální může být strategie i v rámci jednotlivého sportu. Například méně dovedný hráč golfu, nebo podobného sportu, se potřebuje koncertovat na vlastní provedení pohybu. Zkušený hráč pak spíše podá lepší výkon, pokud se koncertuje na pole a jamku kam chce míček umístit, vnímá vítr, vzdálenost aj. (pohyb je schopen provádět zcela automaticky). Stejně tak běžec začátečník se spíše koncertuje na vnější podněty, zatímco zkušení vytrvalci více monitorují vnitřní podněty ve vlastním těle (pro začátečníka to může být velmi náročné vzhledem k nepříjemným pocitům, proto bude mít tendenci spíše odvádět pozornost směrem k vnějším podnětům). Každý sportovec by tedy měl zvolit individuální formu tréninku koncentrace a nalézt sobě nejefektivnější způsob její zaměřenosti a trvání. Často pak takový nácvik začíná snahou o plnou koncentraci na pohybovou aktivitu (popřípadě relevantní faktory, jako je soupeř, okolní podmínky aj.).

Pouhá přítomnost publika nebo přihlížejících může vést k přenesení pozornosti na myšlenky nesouvisející s výkonem. Stejně tak pokud koncentraci upíráme k minulosti nebo budoucnosti, tak snadno chybujeme (například vzpomínka na selhání z minulosti, nebo koncentrace na budoucnost - "už jen minuta do konce a jsem vítěz"). Ať už tedy zaměřuji koncentraci na jakýkoliv podnět související s výkonem, měl bych vnímat současnost.

S koncentrací se často pracuje nevhodným způsobem a bohužel tak občas činí i trenéři. Dnes Vám chci představit jednoduché cvičení na ukázku fungovaní selektivní pozornosti.

Až budete mít chvilku čas se zastavit, zkuste si stopnout jednu minutu, ve které si zkusíte v místnosti zapamatovat co nejvíce předmětů, které obsahují určitou barvu (např. červenou).

Máte? Pokud ano, zavřete oči a zkuste si vybavit co nejvíce předmětů jiné barvy, například modré. Jestliže jste skutečně pečlivě zaměřili pozornost jen na červené předměty a snažili si je usilovně zapamatovat, pak zjistíte, že je velmi obtížné se rozpomenou na ty modré. Možná si dokonce nevzpomenete na žádný.

Při selektivním zaměření pozornosti člověk ostatní podněty "odfiltruje" a nevnímá. K tomu může dojít také při sportovním výkonu, pokud se absolutně koncertuji na sport, pak dost možná vůbec nevnímám diváckou kulisu, nebo jiné podněty. To může být benefit, ale na druhou stranu to také může vést k negativním vlivům na výkon. Představme si na chvíli trenéra, který závěrečnou situaci zápasu nakreslí a velmi direktivně opakovaně nakáže hráčům, že ji MUSÍ zahrát. V takovém případě se na ni mohou koncentrovat natolik, že absolutně přehlednou i přihrávku do jiné mnohem výhodnější gólové situace. Stejně tak pokud se budeme při provádění některého pohybu plně koncentrovat na dílčí detail u pohybového vzorce, který není dostatečně "automatizován", pak může dojít k výraznému narušení celého vzorce. To často vídám v situacích, kdy sportovci nebo trenéři už chtějí využívat pokročilé drily nebo cvičení, ale sportovec ještě není v optimální fázi motorického učení dané dovednosti.

Práce s koncentrací a její optimální nastavení není samozřejmé, proto doporučuji se na ni občas zaměřit a uvědomit si, jak s ní pracujete. Můžete tak posílit vlastní výkon nebo snížit počet zranění.


Autor: Petr Vajda