Síla myšlení: naučte svůj vnitřní hlas pracovat pro vás!

12.08.2018

Prostřednictvím svého vnitřního hlasu k sobě v životě často promlouváme. Naše myšlenky dostávají konkrétní podobu ve slovech a významech, které jim přiřazujeme. Vnitřním hlasem ovlivňujeme náš život i naše sportovní úspěchy či neúspěchy. Téma práce s vnitřním hlasem je velmi obšírné a přístupů je nesčetně. V tomhle kratičkém článku si přiblížíme úplné základy práce s vnitřním hlasem, tak aby nás vedl k úspěchu, a to nejen ve sportu.

Při práci s vnitřním hlasem je nutné si uvědomit, že každý z nás je individualita a nedá se proto vytvořit recept pro všechny. Roli může například hrát kulturní prostředí nebo osobnost jedince. Přesto se pokusíme vymezit si obecnější přístupy. Pomocí adekvátní práce s vnitřním hlasem můžeme pozitivně (i negativně) ovlivňovat naší koncentraci, motivaci, míru aktivace, práci s návyky (např. překonávání špatných návyků), sebedůvěru, nebo můžeme urychlit učení se novým věcem. Ve zmíněných oblastech můžeme působit zpravidla jak pozitivně, tak negativně. Proto je dobré získat nad svým vnitřním hlasem kontrolu (1).

Vnitřní řeč při sportu můžeme dělit do různých kategorií. Existuje více přístupů a teorií. Pro základní pochopení zkusíme použít základní model tří kategorií, který doplníme o neutrální myšlenky, které s danou činností nebo sportovním výkonem vůbec nesouvisí (např. když během tréninku přemýšlíte nad tím, co budete večeřet). Mezi základní tři kategorie patří pozitivní řeč ("zvládnu to"; "ještě vydržím"; "jde mi to"), dále negativní nebo kritické ("to jsem posral"; "už nemůžu"; "zase spatně") a do poslední kategorie bychom zařadili udělovaní technických a taktických instrukcí ("natáhnout", "po pravé straně", atd...). Přestože účinnost využití vnitřního hlasu ovlivňuje mnoho faktorů (kultura, osobnost, výchova aj.) tak pro většinu sportovců v našich podmínkách je negativní sebe mluva spojena spíše se sníženým výkonem. Jako příklad můžeme uvést ovlivňovaní sebedůvěry (to zvládnu / nemám šanci) nebo práci s únavou během výkonu (ještě můžu / jsem už unavený, už to nejde). Jedinci, kteří jsou schopní i o negativních vjemech a situacích přemýšlet pozitivně jsou často ti nejúspěšnější. Stejně tak je možné pomocí instrukcí pozitivně ovlivnit úroveň aktivace u sportu (např. klídek / zklidníme hru aj.)

Jak by tedy měl váš vnitřní hlas vypadat v praxi?

Pokyny by měly být individuální, protože každý z nás může mít s danou frází nebo slovem jinou asociaci. Mikes (2) doporučuje 6 pravidel pro vytvoření úspěšných frází, které posílí váš výkon.

  1. Mějte své fráze krátké, výstižné a konkrétní.
  2. Využívejte 1. osobu přítomné času.
  3. Budujte pozitivní fráze.
  4. Používejte své fráze uvědoměle a myslete je vážně.
  5. Mluvte k sobě klidně a laskavě.
  6. Opakujte své fráze často.

Často vám velmi úspěšně poslouží pouze jednotlivá slova (např. při pocitu zkracovaní záběru plavaní: "delší" aj.). Zlatý medailista Nelson Diebel používal slovo "teď" pro zvýšení úsilí při plaveckém kopu v určitém bodu závodu (1). Podobně pozitivní zkušenost s jednoduchými pokyny mám u sebe i svých svěřenců. Fráze mohou také pomoci s taktikou např. vnitřní povel "obrana" pro určité herní situace atd.

"Ironická chyba"

Velmi často se soustředíme v životě i ve sportu na to co nechceme. Tím může dojít k tzv. "ironické chybě". Tedy, že danou skutečnost nakonec vyvoláme. Není potřeba v tom hledat žádné ezoterické síly nebo energie. Jednoduše nás k tomu vlastní mysl navede. Tento jev byl již několikrát experimentálně vyzkoušen. Jak to funguje v praxi? Představme si, že se chceme vyvarovat nějaké chybě. Např. nechceme trefit penaltu ve fotbale přímo na střed. Opakováním pokynu "ne na střed" se v naší mysli neustále vynořuje pojem "střed". Dokonce se na něj dost možná budeme častěji podvědomě dívat, abychom se mu vyhnuli. Ve skutečnosti však s častějším pohledem na střed a slovem, které máme s tímto významem spojené můžeme podvědomě posílit šanci, že to na střed skutečně pošleme. Proto je vhodnější myslet a úkolovat se tím co chceme, kdy se naše mysl upíná například k místu u levé tyče a nikoliv středu. Lze tak předcházet ironickým chybám a zvýšit vlastní úspěšnost (1).

S pomocí správné práce s vaším vnitřním hlasem můžete v mnoha směrech zvýšit sportovní i životní úspěšnost. V praxi to však zpravidla vyžaduje trénink a energii, než se vám podaří dokonale ovládnout své vnitřní rozmluvy a představy. Obdobně jako u vytváření jiných pozitivních návyků, se vám ty staré budou dlouhou dobu "vynořovat" a vracet, zvláště pak pod tlakem nebo ve stresových situacích. V pokračování článku se podíváme na některé konkrétní techniky, příklady zdokonalení a využití vnitřního hlasu. Doporučit lze také konzultaci se sportovním psychologem, který vám může pomoci s pokrokem.

(1) Weinberg, R. S., & Gould, D. (2011). Foundations of sport and exercise psychology (5th ed). Champaign, IL: Human Kinetics

(2) Mikes, J. (1987). Basketball fundamentals: a complete mental training guide. Champaign, Ill: Leisure Press.