MENTÁLNÍ TRÉNINK - METODA IMAGINACE

3. 3. 2020, 19-21:00

Propojením těla a mysli jsou lidé fascinováni odjakživa. Výsledky mentální přípravy ve sportu jsou dnes již dobře měřitelné. Možná právě proto trenéři už nepochybují o tom, že kvalitní psychologická příprava sportovce hraje a bude hrát stále zásadnější roli např. v otázce dalšího zvyšování výkonnosti. Jednou z forem současné psychologické přípravy je mentální imaginace. Využití metody je široké. Umožňuje zdokonalit technické provedení cviku, zrychlit učení se novým věcem nebo napomoci při odstraňování chyb. Skrze imaginaci můžeme lépe stabilizovat emoce, motivaci, využívat pozitivní priming nebo zkvalitnit relaxaci. Mentální imaginace lze využít také v oblasti zvýšení motorických schopností např. síly.

Osnova přednášky:

  • Uvedení do mentálního tréninku.
  • Metoda imaginace a její formy.
  • Neurofyziologická podstata motorické imaginace.
  • Současné poznatky z motorické imaginace aneb co je možné a co ne?
  • Limity motorické imaginacePraktická cvičení a ukázky využití imaginace


90 min přednáška / 30 min diskuze

Přednáší: PhDr. Petr Vajda

Cena: 250,- Kč


Přednáška se koná v učebně - A11/235 V budově Lékařské fakulty (červená budova naproti OC Campus Square):