Komplexní přístup ve sportovní přípravě a plánování

24.9.2019


Sportovní trénink nelze zcela oddělit od zbytku života. Jeho kvalitu ovlivňuje vše, co si přineseme z našeho nesportovního života - kvalita mezilidských vztahů, pracovní vytížení, únava, starosti, stres, zdraví, strava, regenerace, časové možnosti a mnoho dalších faktorů ovlivňují s jakým nasazením, soustředěním a náladou přicházíme na trénink, jaký výkon podáme v závodě nebo jak se vyrovnáme s tlakem soutěžní situace. Tento vztah ovšem funguje i obráceně. Míra našeho tréninkového zatížení ovlivňuje vše v našem životě, od zdraví, psychické pohody či nepohody, přes pracovní výkon až po mezilidské vztahy. Pokud nahlížíme na sportovce komplexně jako na člověka, musíme se na plánování sportovní zátěže dívat v kontextu jeho života jako celku. Velká část kondičních a tréninkových plánů je právě z toho důvodu odsouzena k neúspěchu už při svém vzniku, přestože čistě ze sportovního hlediska jsou kvalitní. Jednoduše se jen nepotkají s aktuální životní situací sportovce.

Osnova:

Stres jako nedílná součást sportovní přípravy.

Plánování a stanovování cílů z pohledu komplexního přístupu (bio-psycho-socio).

Úvod do relaxačních technik.


Přednáška se koná v učebně - A11/235 V budově Lékařské fakulty (červená budova naproti OC Campus Square). Kamenice 5, 625 00 Brno