PSYCHOBIOLOGIE TESTOSTERONU, SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ A SPORTOVNÍ VÝKON

3. 6. 2020

Věděli jste, že když Vás povýší v práci nebo zažijete jiný úspěch, tak Vám pravděpodobně naroste hladina testosteronu? Psychická a biologická složka člověka jsou úzce propojeny. Testosteron, který může být ve sportovní výkonnosti důležitým faktorem, reaguje na psycho-sociální podněty v průběhu celého našeho života bez toho, abychom si to uvědomovali. Některé z těchto spojitostí můžeme aktivně využívat k jeho navýšení v době, kdy je to pro náš výkon nebo tréninkový proces důležité.

S ovlivněním hladin testosteronu jsou tradičně spojeny také zásahy do sexuálního života sportovce. Ty mohou mít na výkon sportovce pozitivní i negativní vliv. Je proto nutné každý případ posuzovat individuálně. Na přednášce se dozvíte, které faktory je nutné brát při využití sexuální restricke nebo sexuální aktivity v potaz.

Dále si zkusíme odpovědět na otázky: Jak může testosteron ovlivnit můj výkon? Jak můžeme ovlivnit testosteron? Kdo to jsou sportovci z pohledu sexuálního chování? Jak může sexuální chovaní ovlivnit sportovní výkon? A další...

Úvod do problematiky

  • Vybraná psychobiologie testosteronu.
  • Psycho-socialní prostředky zvyšování testosteronu u mužů.
  • Sexuální chování sportovců.
  • Sexuální aktivita a její úloha v životě sportovce.
  • Vliv sexuální aktivy a abstinence na výkon ve sportu.
  • Atraktivita u sportovcůSpecifika sexuality žen ve spojitostí s pohybovou aktivitou.


90 min přednáška / 30 min diskuze

Přednáší: PhDr. Petr Vajda

Cena 250 kč


Přednáška se koná v učebně - A11/235 V budově Lékařské fakulty (červená budova naproti OC Campus Square):