SPORTOVNĚ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Mgr. Petr Vajda, Ph.D.

Jako psycholog spolupracuji napříč různými sporty s celou řadou sportovců. Zaměřuji se na všechny úrovně od reprezentantů až po rekreační nadšence. Výjimkou nejsou ani spolupráce s celým týmem nebo rodiči. Ve svém přístupu vycházím ze sportovní psychologie, psychodiagnostiky, coachingu a kognitivně behaviorální terapie. Klíčovým prvkem je maximální individualizace přístupu u každého sportovce. Optimální řešení tedy vždy hledáme společně s klientem.

Pro dosažení optimálního výkonu a spokojenosti musí být psychická i fyzická stránka sportovce v rovnováze a dobře připravená na zátěž. Během své praxe jsem jako psycholog a trenér zjistil, že právě práci s psychikou sportovci často zanedbávají. Může tak docházet ke kolísání motivace, nepodaní výkonu v natrénované kvalitě, vysokému stresu, zvýšeným obavám ze selhání, únavě, konfliktům  a dalším limitujícím faktorům, které nás svazují v rozvoji. Ve své praxi spojuji znalost sportovního prostředí, psychologické a psychoterapeutické postupy pro optimalizaci výkonu a životní pohody sportovců.

Pro koho jsou služby určeny?

S klienty řešíme různorodá témata. Ať už se jedná o problémy s výkonem, zvládaní sportovní zátěže, obtížné životní situace, mentální trénink a rozvoj mentálních dovedností nebo třeba jen utřídění myšlenek a zvyšování kvality sportovního výkonu a života.

Více informací najdete na www.petrvajda.cz


Časté potíže sportovců

Nepodání natrénovaného výkonu

Problémy s koncentrací na sportovní činnost

Problémy ve sportovním kolektivu

Pocit nedostatečné motivace

Nedosažení stanovených cílů

Nízká důvěra v sebe sama

Extrémní tréninkové zatížení

Nezvladnuté obavy ze selhání a předzávodní stres

Problémy ve vztahu s trenérem

CENÍK

Ceny se mohou lišit dle individuální dohody.

Individuální sezení - psychologie / terapie

900 Kč / hod

Individuální sezení - sportovní psychologie

900 Kč / hod

Skupinové poradenství pro sportovní kolektivy

1000 Kč / hod

Semináře a lektorská činnost

Semináře určené pro trenéry, kluby, týmy a sportovce. Zaměření i obsah semináře nebo praktického workshopu je stanoven dle domluvy a specificky upraven pro dané sportovní odvětví.

Dle dohody

Na konzultaci je třeba se objednat předem. Během konzultací neodpovídám na telefon, proto prosím uveďte, kdy bývate dostupní a já vám zavolám.