SPORTOVNĚ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Mgr. Petr Vajda, Ph.D.

Ve své psychologické praxi pracuji s různorodou klientelou v obtížných životních situacích. Vedle vlastní psychologické praxe také přednáším Psychologickém ústavu FF MU a věnuji se KBT psychoterapii.


Sportovní psychologie

Pro dosažení optimálního výkonu a spokojenosti musí být psychická i fyzická stránka sportovce v rovnováze a dobře připravená na zátěž. Během své praxe jsem jako psycholog a trenér zjistil, že právě práci s psychikou sportovci často zanedbávají. Může tak docházet ke kolísání motivace, nepodaní výkonu v natrénované kvalitě, vysokému stresu, zvýšeným obavám ze selhání, únavě, konfliktům  a dalším limitujícím faktorům, které nás svazují v rozvoji. Ve své praxi spojuji znalost sportovního prostředí, psychologické a psychoterapeutické postupy pro optimalizaci výkonu a životní pohody sportovců.


Vedle vlastní psychologické praxe také přednáším na Psychologickém ústav FF MU a věnuji se KBT psychoterapii.

Pro koho jsou služby určeny?

Pro každého, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, nebo si jen třeba chce utřídit myšlenky a zvyšovat kvalitu svého života.


Sportovní psychologie:

  • Sportovce (v případě dětí nutná přítomnost rodiče).
  • Trenéry
  • Rodiče
  • Týmy a sportovní kluby

Časté potíže sportovců

Nepodání natrénovaného výkonu

Problémy s koncentrací na sportovní činnost

Problémy ve sportovním kolektivu

Pocit nedostatečné motivace

Nedosažení stanovených cílů

Nízká důvěra v sebe sama

Extrémní tréninkové zatížení

Nezvladnuté obavy ze selhání a předzávodní stres

Problémy ve vztahu s trenérem

CENÍK

Ceny se mohou lišit dle individuální dohody.

Individuální sezení - psychologie / terapie

800 Kč / hod

Individuální sezení - sportovní psychologie

700 Kč / hod

Skupinové poradenství pro sportovní kolektivy

800 Kč / hod

Semináře a lektorská činnost

Semináře určené pro trenéry, kluby, týmy a sportovce. Zaměření i obsah semináře nebo praktického workshopu je stanoven dle domluvy a specificky upraven pro dané sportovní odvětví.

Dle dohody

Na konzultaci je třeba se objednat předem. Během konzultací neodpovídám na telefon, proto prosím uveďte, kdy bývate dostupní a já vám zavolám.