Aktuální kurzy a semináře


SportSensei Camp III-23.08.2019


Sportovci se zájmem o běh a plavání spojte se! Přijeďte do krásného prostředí ranče Hot Hill v Neslovicích, kde proběhne zcela ultimátní víkendový seminář se zaměřením na rozvoj bežeckých/plaveckých schopností a dovedností!


Komplexní přístup ve sportovní přípravě a plánování -24.9.2019


Sportovní trénink nelze oddělit od zbytku života. Jeho kvalitu ovlivňuje vše, co si přineseme z našeho nesportovního života - kvalita mezilidských vztahů, pracovní vytížení, únava, starosti, stres, zdraví, strava, regenerace, časové možnosti a mnoho dalších faktorů ovlivňují s jakým nasazením, soustředěním a náladou přicházíme na trénink, jaký výkon podáme v závodě nebo jak se vyrovnáme s tlakem soutěžní situace. Stejně tak sport ovlivňuje veškěré dění v životě mimo něj. Přednáška se zabývá komplexním přístupem ke sportovci, jako k člověku.