Aktuální kurzy a semináře


Motivace ve sportovní přípravě

- 26. 11. 2019

Motivace je jedním ze základních stavebních kamenů každého sportovního výkonu. V dnešní době je tento pojem využíván velmi často a ještě častěji příliš zjednodušeně. Skutečnost je ovšem taková, že motivace je velmi komplexní faktor výkonu. Psychologové vytvořili mnoho teorií, jak funguje a každá z nich je v jistém ohledu platná. U sportovců je potřebné přistupovat k jejich motivaci komplexně. Za sportovním výkonem ať už tréninkovým nebo závodním, nikdy nestojí pouze jeden motiv a aby mohla být motivace úspěšně posílena je potřeba individuálním motivům každého jedince porozumět a pracovat s nimi.