Aktuální kurzy a semináře


PSYCHOBIOLOGIE TESTOSTERONU, SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ A SPORTOVNÍ VÝKON

3. 6. 2020

Věděli jste, že když Vás povýší v práci nebo zažijete jiný úspěch, tak Vám pravděpodobně naroste hladina testosteronu? Psychická a biologická složka člověka jsou úzce propojeny. Testosteron, který může být ve sportovní výkonnosti důležitým faktorem, reaguje na psycho-sociální podněty v průběhu celého našeho života bez toho, abychom si to uvědomovali. Některé z těchto spojitostí můžeme aktivně využívat k jeho navýšení v době, kdy je to pro náš výkon nebo tréninkový proces důležité.

S ovlivněním hladin testosteronu jsou tradičně spojeny také zásahy do sexuálního života sportovce. Ty mohou mít na výkon sportovce pozitivní i negativní vliv. Je proto nutné každý případ posuzovat individuálně. Na přednášce se dozvíte, které faktory je nutné brát při využití sexuální restricke nebo sexuální aktivity v potaz.


PERIODIZACE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU - PLÁNOVÁNÍ V PRAXI

11. 6. 2020

Kvalitní tréninkový progres je možné dosáhnout pouze s individualizovaným tréninkovým plánem. Na přednášce se dozvíte, jak si takový plán sestavit pro Vás nebo Vaše klienty.


REGENERACE JAKO SOUČÁST TRÉNINKOVÉHO PROCESU

22. 6. 2020

Regenerace je nedílnou součástí adaptačních procesů, které umožňují zlepšovat výkonnost a sportovní výkon. Mnohdy je však opomíjenou součástí tréninkového procesu či plánování. Stejně tak jako správně nastavená intenzita či objem tréninkové zátěže je v tréninku nezbytný dostatečný čas či regenerační prostředky pro podporu adaptace. Adekvátní rozestupy mezi tréninkovými jednotkami a dostatečný čas pro odpočinek zatížených svalových partií jsou součástí správného tréninkového či závodního plánování. Dnešní doba zároveň umožňuje využitít celé řady regeneračních prostředků, které mohou pomoci urychlit regenerační procesy. Proč jich tedy efektivně nevyužít?