SPORTOVNĚ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Garant: PhDr. Petr Vajda

Pro dosažení optimálního výkonu a spokojenosti musí být psychická i fyzická stránka sportovce v rovnováze a dobře připravená. Během skoro desetileté trenérské praxe jsem zjistil, že právě práci s psychikou sportovci často zanedbávají. Může tak docházet ke kolísání motivace, nepodaní výkonu v natrénované kvalitě, vysokému stresu, zvýšeným obavám ze selhání, únavě a dalším limitujícím faktorům, které nás svazují v rozvoji. Proto jsem se v posledních letech začal více věnovat psychické přípravě sportovců. Věřím, že sportovec by se měl rozvíjet nejen ve sportu, ale také mimo něj. Tak se totiž může naplno věnovat tréninku a soutěžení bez negativních vlivů ze svého nesportovního života.

Často se setkávám se sportovci, kteří mají velmi dobrou a kvalitní sportovní přípravu, ale nedostatečně harmonické životní prostředí mimo sport. Tyto negativní pocity a emoce si sportovec sebou přináší na každý trénink i soutěž. Velmi často zapomínáme, že sportovec je člověk, který jako každý jiný zažívá spoustu strasti a radostí i mimo sportovní život. Od mnoha intenzivních prožitků je velmi těžké se během tréninku naplno oprostit.

Spousta sportovních cílů a plánů, které slýchávám, jsou již na začátku odsouzeny k selhaní pro své nevhodné zvolení. Součástí každého úspěšného jedince by měl byt zvládnutý self-management. Nedosažení cílů pak muže být dáno skutečností, že se potká nedostatečná motivace s vysokou náročností úkolu, přetížením sportovce a vysokou mírou stresu, nebo neadekvátností zvolených cílů a postupů.

Spoustě z těchto neduhů je možné se úspěšně vyhnout...

Časté potíže sportovců

Nepodání natrénovaného výkonu

Problémy s koncentrací na sportovní činnost

Nízká důvěra v sebe sama

Pocit nedostatečné motivace

Nedosažení stanovených cílů

Problémy ve sportovním kolektivu

Extrémní tréninkové zatížení

Nezvladnuté obavy ze selhání a předzávodní stres

Problémy ve vztahu s trenérem


Pokud máme zájem nastartovat nebo upravit svou psychickou přípravu, neváhejte nás kontaktovat.