SPORTOVNĚ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Petr Vajda, Ph.D.

Pro dosažení optimálního výkonu a spokojenosti musí být psychická i fyzická stránka sportovce v rovnováze a dobře připravená na zátěž. Během desetileté trenérské praxe jsem zjistil, že právě práci s psychikou sportovci často zanedbávají. Může tak docházet ke kolísání motivace, nepodaní výkonu v natrénované kvalitě, vysokému stresu, zvýšeným obavám ze selhání, únavě, konfliktům  a dalším limitujícím faktorům, které nás svazují v rozvoji. Proto jsem se v posledních letech začal více věnovat psychické přípravě sportovců a doplnil si psychologické vzdělání. Ve své praxi tak mohu spojovat znalost sportovního prostředí a moderních přístupů v mentální přípravě sportovců.

Věřím, že sportovec by se měl rozvíjet nejen ve sportu, ale také mimo něj. Tak se totiž může naplno věnovat tréninku a soutěžení bez negativních vlivů ze svého "nesportovního" života. Často se setkávám se sportovci, kteří mají velmi dobrou a kvalitní sportovní přípravu, ale nedostatečně harmonické životní prostředí mimo sport. Tyto negativní pocity a emoce si sportovec sebou přináší na každý trénink i soutěž. Velmi často zapomínáme, že sportovec je člověk, který jako každý jiný zažívá spoustu strasti a radostí i mimo sportovní život. Od mnoha intenzivních prožitků je velmi těžké se během tréninku naplno oprostit.

Spousta sportovních cílů a plánů, které slýchávám, jsou již na začátku odsouzeny k selhaní pro své nevhodné zvolení. Součástí každého úspěšného jedince by měl byt zvládnutý self-management. Nedosažení cílů pak muže být dáno skutečností, že se potká nedostatečná motivace s vysokou náročností úkolu, přetížením sportovce a vysokou mírou stresu, nebo neadekvátností zvolených cílů a postupů.

Spoustě z těchto neduhů je možné se úspěšně vyhnout...


Pro koho jsou služby určeny?

  • Sportovce (v případě dětí nutná přítomnost rodiče).
  • Trenéry
  • Rodiče
  • Týmy a sportovní kluby

Časté potíže sportovců

Nepodání natrénovaného výkonu

Problémy s koncentrací na sportovní činnost

Problémy ve sportovním kolektivu

Pocit nedostatečné motivace

Nedosažení stanovených cílů

Nízká důvěra v sebe sama

Extrémní tréninkové zatížení

Nezvladnuté obavy ze selhání a předzávodní stres

Problémy ve vztahu s trenérem

CENÍK

Ceny se mohou lišit dle individuální dohody.

Základní diagnostika sportovce 3x60 min


Základní diagnostika sportovce, jeho osobnosti, motivace, aspirace a vybraných psychických schopností umožnuje spolu s poznáním vztahů ve sportovním prostředí zlepšit zacílení a průběh přípravy sportovce. Výstupem je sada doporučení pro trenéra i sportovce, které vede k optimalizaci sportovní přípravy, vztahů a podaní výkonu během soutěže.

1800 Kč

Individuální poradenství

600 Kč / hod

Skupinové poradenství pro sportovní kolektivy

700 Kč / hod

Mentální příprava

Příprava individuálního plánu nácviku mentalních dovedností s průběžnými kontrolami. Cena se mění podle počtu společných nácviků a kontrolních setkaní.

Dle  dohody

Semináře a lektorská činnost

Semináře určené pro trenéry, kluby, týmy a sportovce. Zaměření i obsah semináře nebo praktického workshopu je stanoven dle domluvy a specificky upraven pro dané sportovní odvětví.

Dle dohody

Na konzultaci je třeba se objednat předem. Během konzultací neodpovídám na telefon, proto prosím uveďte, kdy bývate dostupní a já vám zavolám.