CVIČENÍ PRO KARDIAKY

NÁPLŇ KURZU

Kurz je zaměřen na rozvoj tělesné zdatnosti a fyzické kondice formou aerobního a silového tréninku. 

svalové síly, nácvik správných pohybových vzorců a získání nových pohybových dovedností pomocí silového tréninku. Cílem kurzu je ovlivnění stavby a složení těla dětí a mládeže, získání nových sportovních zkušeností, vytvoření pozitivního vztahu ke sportu a pohybové aktivitě a posílení sebepojetí.

Cvičení probíhá v soukromé posilovně v Brně na adrese Plotní 24. Cvičení probíhá v malých skupinách (max 6 osob) pod vedením odborníků v oblasti sportovního tréninku a zdravotního cvičení. V průběhu cvičení se v posilovně nenacházejí žádní jiní návštěvníci.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Kurz je nabízen všem kardiologickým pacientům, kteří již mají ukončeno rehabilitační cvičení a chtěli by nadále rozvíjet svoji tělesnou zdatnost a fyzickou kondici. Aerobní a silová aktivita nesmí být kontraindikací pro aktuální zdravotní stav. 

CO S SEBOU NA KURZ?

Sportovní oblečení, evnou sportovní obuv, ručník a pití. 


NABÍDKA KURZŮ NA OBDOBÍ ZIMA/JARO 2024

SLUŽBY

Intenzivní cvičení pro kardiaky

Kurz probíhá 1x týdně po dobu deseti týdnů v čase:

  • Pondělí 11:00-12:15
  • Středa 11:00-12:15
  • Pátek 11:00-12:15

Začátek kurzu je v pondělí 29.1.2024. 

Cvičení pro kardiaky

Kurz probíhá 3x týdně po dobu deseti týdnů v čase: 

  • Pondělí 11:00-12:15
  • Pátek 11:00-12:15

Začátek kurzu je v pondělí 29.1.2024.  

Do kurzů je možné se přihlásit i po jeho začátku, cena kurzu je v takovém případě odvozena poměrově od počtu zbývajících lekcí.  

CENÍK

CVIČENÍ PRO KARDIAKY

Deseti týdenní kurz (celkem 20 lekcí) 

3000 Kč

INTENZIVNÍ CVIČENÍ PRO KARDIAKY

Deseti týdenní kurz (celkem 30 lekcí)

4500 Kč


PŘIHLÁŠKA DO KURZU